ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಯೋಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ -2022 ಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರಿಕೆ: ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯ

1 min read

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಯೋಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ -2022 ಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರಿಕೆ – ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಯೋಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-2022 ಗಾಗಿ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದಂದು (21 ಜೂನ್ 2022) ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಯೋಗವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯೋಗದ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://innovateindia.mygov.in/pm-yoga-awards-2022/ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ವಿಜೇತರ ಹೆಸರನ್ನು 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದಂದು (21 ಜೂನ್ 2022) ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಎರಡು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

YOU MUST READ

Copyright © All rights reserved | SaakshaTV | JustInit DigiTech Pvt Ltd