ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಎಂಐಎಸ್ ಯೋಜನೆ

1 min read
Post office scheme deposits Rs 50,000 and get 3300 pension

ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಎಂಐಎಸ್ ಯೋಜನೆ

ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಅನೇಕ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಯೋಜನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಂಐಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿಯಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಂಐಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 6.6% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಿತಿ ಒಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4.5 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Saakshatv jobs South Indian Bank Limited vacancies to the post of IT Officers

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS ಖಾತೆ ಅರ್ಹತೆ:

– ಒಬ್ಬರು ‌ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿರಬೇಕು

– ಮೂರು ಮಂದಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು

– ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು

– 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS ಠೇವಣಿ:

– ಕನಿಷ್ಠ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 100 ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.

– ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 4.50 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 9 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು.

– ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಮಾನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

– ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ MIS ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿಗಳು/ಷೇರುಗಳು ರೂ. 4.50 ಲಕ್ಷ ರೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

– ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಪರವಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವ ಖಾತೆಗೆ ಮಿತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎಂಐಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರಾದರೂ ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ 50,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 275 ರೂ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,300 ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 16,500 ರೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಯಾರಾದರೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 550 ರೂ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6600 ರೂ ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 33,000 ರೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೂ. 4.5 ಲಕ್ಷವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ 2475, ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ 29700 ಮತ್ತು ರೂ 148500 ಅನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯ‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

– ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಖಾತೆದಾರರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಬಡ್ಡಿಯು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

– ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಠೇವಣಿದಾರರು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮರುಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಪಿಒ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

– ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಇಸಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಬಿಎಸ್ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಐಎಸ್ ಖಾತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಿಬಿಎಸ್ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು.

– ಠೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಂಐಎಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊದಲೇ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ:

– ಠೇವಣಿಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

– ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ, 2% ಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

– ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ಮೊತ್ತದಿಂದ 1% ಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

– ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು.
wearing masks
ಎಚ್ಚರಿಕೆ – ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್‌ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ‌ಸಾಕ್ಷಾಟಿವಿ ಕಳಕಳಿ.

#Postoffice #scheme #deposits

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YOU MUST READ

Copyright © All rights reserved | SaakshaTV | JustInit DigiTech Pvt Ltd