ಗೆಳತಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬುರ್ಜ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ರೊನಾಲ್ಡೊ…